Tekninen ja rakenteen kuvaus

Medbasen tietokantaratkaisut perustuvat SQL tekniikkaan, minkä ansiosta ne ovat helposti integroitavissa portaali- tai mobiiliin ympäristöön ja tuovat merkittävää lisäarvoa integroituina terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Kaikki tietokannat ovat rakenteeltaan hyvin modulaarisia, mikä mahdollistaa monipuolisen käyttöliittymäkehityksen. Tietokannat toimitetaan xml – tiedostoina ja kaikki tietokannat käyttävät samaa teknistä rakennetta.

Medbasen lääkehoidon päätöksentukitietokannat kattavat keskeiset lääkehoidon ongelma-alueet ja näin voimme tarjota loppukäyttäjille päätöksentekoon kattavan tietotuen sekä lääkkeiden määräämisessä että toimituksessa apteekeista. Portaali- ja mobiiliratkaisut tarjoavat loppukäyttäjälle tehokkaat hakumenetelmät ja nopeaan pääsyn lääketieteellisesti luotettaviin tietoihin ja tietokantojen integraatio sähköisiin potilaskertomus -järjestelmiin tai apteekkien reseptinkäsittelyjärjestelmiin tai annosjakelujärjestelmiin varoittavat automaattisesti potentiaalisista lääkehaitoista ja neuvovat aina turvallisemman vaihtoehdon tai potilasmonitoroinnin mahdollisuuksista. Molemmilla käyttötavoilla voidaan eri tilanteissa edistää lääketurvallisuutta ja toisaalta lääkkeiden osuvaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Kaikki varoitteet on jaettu neljään eri luokkaan GRADE- järjestelmän (www.gradeworkinggroup.org) mukaisesti käyttäen liikennevalojen mukaisia värikoodeja eri kliinisen merkittävyyden osoittamiseen. Kliiniset suositustekstit on pidetty lyhyinä ja ytimekkäinä, mikä lisää tiedon käytettävyyttä ja kliinisen viestin selkeyttä. Tästä on todisteena Medbasen tietokannat ovat tänään keskeinen osa satojen tuhansien terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisiä työrutiineja.

Kaikki tieto on näyttöön perustuvaa ja yksityiskohtaisesti referoitua ja viittaukset alkuperäisjulkaisuihin on PubMed-linkitetty. Kaikki tietokannat huomioivat eri annosmuodot ja niiden vaikutukset annettaviin varoitteisiin ja suosituksiin. Tietokannat päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa, mikä takaa aina ajantasaisen tietosisällön. Tietokannat sisältävät kansainvälisiä koodistoja: INN geneerinen lääkeaineen nimi, ATC-koodi, ja RxNorm koodi, joita voidaan käyttää liitettäessä tietokantoja eri valmisterekistereihin.